Uruhara rw’urwaruka rwa Commune Isare mu gutubarana

Share

Kur’uno wagatandatu igenekerezo rya 10/08/2019 uwurongoye Inama nkuru y’urwaruka muri Komine ya Isare arikumwe nuwurongoye inama nkuru y’urwaruka ku mutumba « Nyakibande ». Yifadikanije n’urwaruka rwa nyakibande mu bikorwa vyo kwubaka inzu igira kabiri mur’iyo komine aho iyambere yubatswe muri zone Nyambuye umutumba nyakibande yubakirwa ntahonikora w’umufakazi ubu naho iyakabiri ikaba igiye kwubakwa muri zone Benga ku mutumba kwigere ikaba izubakirwa imfuvyi zitatu zivukana zitagira umuvyeyi numwe, zidafise naho ziba. Ivyo bikorwa vyari bigizwe:
1.Gusomba amabuye
2.Gufyatura amatafari
3.kwubaka umushinge wiyo nzu


ivyo bikorwa vyasozerewe n’inama yakoreshejwe nuwo asanzwe arurongoye muri komine aho yashimiye abitavye ico gikorwa c’iteka co gutabara izo mfuvyi yongera ashimira abenegihugu bitavye ico gikorwa. yaboneyeho akaryo ko kwongera abasaba kuba hafi y’izo mfuvyi mu kwitaho kumenya ko baronka ivyo bafungura no kubaha impanuro kivyeyi kugira bagumane indero nziza. Yatera Akamo imvukira canke uwo wese yotegwa ikigongwe n’izo mfuvyi kugira icakoze kuvyerekeye uburyo nibindi bikoresho bizokora kuriyo nyubakwa na canecane imvura ntizorwe itaruzura isange abatabarwa hanze.

Leave A Reply