Daily Archives: 5 août 2019

Isekeza ryo gusigurira abenegihugu impinyanyuro zo mw’itegeko regenga amatora ya 2020

Kuri uyu wa 5/8/2019 nyakubahwa Buramatari w’lntara yacu nziza ya Bujumbura GACUTI NADINE  yaramutse yugurura isekeza ridasanzwe ku murwa mukuru wa Komine KABEZI  rizokorwa muma komine icenda ryo gusigurira abarongoye abandi mu bisata vyose bigize amakomine yacu ingingo nkurunkuru  zahinyanyuwe mw’itegeko rigenga amatora yo muri 2020. Iyo nama rero yari yatumiwemwo abarongoye abandi mu ma…

Umusi Mukuru wahariwe amakomine

Kur’uyu wa gatandatu kw’igenekerezo rya 3/8/2019 ni ho hahimbazwa umusi mukuru wahariwe amakomine mu gihugu cose c’uburundi mu ntara ya Bujumbura uwo musi mukuru warahimajwe mu makomine yose. Uyo musi ukaba witabwe n’imvukira zakomine bakorera mu bisata bitandukanye. Muri Komine Kanyosha ivyo birori vyari vyatewe iteka na Burumatara GACUTI Nadine akaba asanzwe ari imvukira ya…